Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng trang web APKTODO, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

1. Nội dung và Quyền sở hữu trí tuệ

 • Nội dung trên trang web APKTODO được cung cấp bởi APKTODO và các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba. Nội dung này có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ khác.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web APKTODO cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của APKTODO hoặc chủ sở hữu bản quyền có liên quan.
 • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên trang web APKTODO mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của APKTODO hoặc chủ sở hữu bản quyền có liên quan.

2. Tải xuống và cài đặt APK

 • Các tệp tin APK MOD được cung cấp trên trang web APKTODO được tải xuống và cài đặt miễn phí.
 • APKTODO không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với thiết bị hoặc dữ liệu của bạn do việc tải xuống hoặc cài đặt bất kỳ tệp tin APK nào từ trang web này.
 • Bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước khi cài đặt bất kỳ tệp tin APK nào.
 • APKTODO khuyến nghị bạn chỉ nên tải xuống và cài đặt các tệp tin APK từ các nguồn đáng tin cậy.

3. Quyền riêng tư

 • APKTODO cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
 • APKTODO thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên trang web.
 • APKTODO chỉ sử dụng thông tin cá nhân này cho mục đích cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • APKTODO sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ.

4. Trách nhiệm

 • APKTODO không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với thiết bị hoặc dữ liệu của bạn do việc sử dụng trang web này.
 • APKTODO không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết đến từ trang web này.
 • APKTODO khuyến nghị bạn sử dụng phần mềm antivirus và firewall để bảo vệ thiết bị của mình khỏi phần mềm độc hại.

5. Thay đổi Điều khoản sử dụng

 • APKTODO có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào.
 • Bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web này.
 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này, bạn nên ngừng sử dụng trang web này.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://apktodo.me/lien-he/.

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTODO!