Liên hệ

Khách hàng gặp lỗi khi tải game, lỗi game không hoạt động, có ý kiến đóng góp cho chúng tôi hoặc muốn liên hệ hợp tác quảng cáo hay bất kỳ vẫn đề nào xin vui lòng gửi thông tin đến:

  • Tele: @tuong_di
  • Email: apktodome@gmail.com
  • Số điện thoại: 0937387271
  • 15/5 Lê Thị Kỉnh, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh